niedziela, 13 października 2019

Słomków Suchy (1906)


Tytuł: Плань земель поступившихь вь собственность крестьянь селения Сломковь Сухий Калисской губернии сиерадскаго уезда гмины Врублевь. - Plan gruntów przekazanych na własność włościanom ze wsi Słomków Suchy Kaliskiej Gubernii Powiatu Sieradzkiego Gminy Wróblew. 
Rok: 1906
Język: Rosyjski 
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/552.

sobota, 12 października 2019

Wandalin (1874)


Tytuł: Плань земель поступившихь вь собственность крестьянь селения Вандалинь гмины Злочевь сиерадскаго уезда Калисской губернии. - Plan gruntów przekazanych na własność włościanom ze wsi Wandalin Gminy Złoczew Powiatu Sieradzkiego Kaliskiej Gubernii. 
Rok: 1874
Język: Rosyjski 
Autor: Walenty Leonard Dąbrowski.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/671.

piątek, 11 października 2019

Rakowice (1885)


Tytuł: Плань земель поступившихь вь собственность крестьянь селения Раковице Калисской губернии сиерадскаго уезда гмины Врублевь. - Plan gruntów przekazanych na własność włościanom ze wsi Rakowice Kaliskiej Gubernii Powiatu Sieradzkiego Gminy Wróblew. 
Rok: 1885
Język: Rosyjski 
Autor: Kazimierz Podziemski.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/549.

czwartek, 10 października 2019

Zapowiednik (1908)


Tytuł: Плань земель поступившихь вь собственность крестьянь селения Заповедникь Калисской губ. сиерадскаго уез. гмины Злочевь. - Plan gruntów przekazanych na własność włościanom ze wsi Zapowiednik Kaliskiej Gub. Pow. Sieradzkiego Gminy Złoczew. 
Rok: 1908
Język: Rosyjski 
Autor: Konstanty Walewski.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/667.

środa, 9 października 2019

Burdynówka (1909)


Tytuł: Плань земель поступившихь вь собственность крестьянь селения Бурдыновекь Калисской губернии сиерадскаго уезда гмины Злочевь. - Plan gruntów przekazanych na własność włościanom ze wsi Burdynówka Kaliskiej Gubernii Powiatu Sieradzkiego Gminy Złoczew. 
Rok: 1909
Język: Rosyjski 
Autor: Konstanty Walewski.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/646.

poniedziałek, 7 października 2019

Ogrodzisko (1880)


Tytuł: Плань земель поступившихь вь собственность крестьянь селения Огродзиско Калисской губ. сиерадскаго уезда гм. Здунская Воля. - Plan gruntów przekazanych na własność włościanom ze wsi Ogrodzisko Kaliskiej Gub. Powiatu Sieradzkiego Gm. Zduńska Wola.
Rok: 1880
Język: Rosyjski 
Autor: Lucjan Ziółkowski.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/640.

Prusinowice (1907)


Tytuł: Плань окружной межи земель поступившихь вь собственность крестьянь селения Прусиновице Калисской губернии сиерадскаго уезда гмины Задзимь.
Rok: 1907
Język: Rosyjski 
Autor: Konstanty Walewski.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/604.