niedziela, 21 października 2018

Emilianów Gruszczyce (1909)


Tytuł: Odrys pomiaru dóbr Emiljanów powiatu Sieradzkiego guberni Kaliskiej wydzielonych z dóbr Gruszczyce
Rok: 1909
Język: Polski
Autor: B. Bukowiński, geometra przysięgły (po odgraniczeniu na gruncie z pierworysu własnego z roku 1891, zrysował w 1909 roku)
Toponimy: Folwark Emiljanów.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

Boczki (1917)


Tytuł: Plan osady młynarskiej Boczki wydzielonej z dóbr Boczki i Kobyla Chmielowa w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1917
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły (przerysował z własnego pierworysu z roku 1917)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

Boczki (1917)


Tytuł: Plan Osady Młynarskiej wraz z przyległościami wydzielonemi z dóbr Boczki w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1917
Język: Polski
Autor: Kotliński, geometra (zdjął z gruntu i obrachował w kwietniu 1917)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

sobota, 20 października 2018

Kamionacz (1923)


Tytuł: Plan przestrzeni leśnych w dobrach Kamionacz w Starostwie Sieradzkiem położonych
Rok: 1923
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły (przerysował z planu wykonanego w 1912 roku przez geometrę Stanisława Mystkowskiego)
Toponimy: Miedzno, Narożnik, Nowiny, Włyń
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

Boczki (bez daty)


Tytuł: Plan majątku Boczki (arkusz II)
Rok:-.
Język: Polski
Autor:-.
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

Dzierzązna (1880)


Tytuł:Plan gruntów włościańskich kolonii Dzierżązna w Kaliskiej Gubernii, Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1880
Język: Polski
Autor: Lucjan Ziółkowski, jeometra patentowany przysięgły kl. IIej.
Toponimy: Karczma x2, Kuźnia, Szkoła, Wiatrak
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

piątek, 19 października 2018

Brzeźno Bronisławów (1927)


Tytuł: Odrys przestrzeni projektowanej do zwolnienia od odpowiedzialności za pożyczkę Tow: Kred: z osady Nr. 2 wydzielonej z dóbr Brzeźno-Bronisławów w Starostwie Sieradzkiem
Rok: 1927
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu