wtorek, 14 sierpnia 2018

Nowe Lipiny (1921)


Tytuł: Odrys pierworysu pomiaru gruntów należących do kolonji Nowe Lipiny z dóbr Rożdżały w Starostwie Sieradzkim wydzielonych
Rok: 1921
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły
Toponimy:-. 
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Rożdżały (1936)


Tytuł: Plan gruntów wydzielonych z majątku Rozdżały na mocy orzeczenia  z dnia 193 roku tytułem zamiany oddanych na własność wsi Rozdżały w gm. Zadzim, pow. Sieradzkim województwie Łódzkim położonej 
Rok: 1936
Język: Polski
Autor: Tadeusz Radzik, mierniczy przysięgły
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

Rożdżały (1936)


Tytuł: Plan gruntów wydzielonych z majątku Rozdżały na mocy orzeczenia z dnia 193 roku tytułem zamiany oddanych na własność wsi Rozdżały w gminie Zadzim, powiecie Sieradzkim województwie Łódzkiem położonej 
Rok: 1936
Język: Polski
Autor: Tadeusz Radzik, mierniczy przysięgły
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

niedziela, 5 sierpnia 2018

Uników (1908)


Tytuł: Odrys pierworysu pomiaru dóbr Uników A. w Gubernii Kaliskiej, Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1908 
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, jeometra przysięgły
Toponimy: Cmentarz, Folwark Uników, Jaryszki, Karczmarskie, Kopalnia Torfu, Kornaciska, Osada Młynarska, Stawki, Wieś Uników, Za Sadem, Za Stodołami
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

Uników (1939)


Tytuł: Pierworys gruntów majątku Uników w gminie Złoczew powiecie sieradzkim województwie łódzkim położonego
Rok: 1939
Język: Polski
Autor: Cezary K[ua]czynski, mierniczy przysięgły
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

Złoczew (1931)


Tytuł: Plan gruntów wydzielonych z majątku "Złoczew" i na mocy orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie  z dnia 18 maja 1931 r. oddanych wzamian za serwituty pastwiskowe na własność miasta Złoczew w pow. Sieradzkim wojew. Łódzkiem położonego 
Rok: 1931
Język: Polski
Autor: Antoni Jan Skowroński, mierniczy przysięgły
Toponimy: Bujnów, Kuczko 
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu

Złoczew (1931)


Tytuł: Pierworys gruntów wydzielonych z majątku Złoczew i na mocy orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie  z dnia 18 maja 1931 r. oddanych wzamian za serwituty pastwiskowe na własność miasta Złoczew w pow. Sieradzkim wojew. Łódzkiem położonego.
Rok: 1931
Język: Polski
Autor: Antoni Jan Skowroński, mierniczy przysięgły
Toponimy: Bujnów, Kuczko 
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu