niedziela, 10 października 2021

Tyczyn (brak daty)

Tytuł: [Plan pomiarowy dóbr Tyczyn] (2 arkusze)
Rok: brak danych
Język: Polski
Autor: brak danych
Toponimy: Arkusz I: Kolonije Redzeń, Szczerk pole.
Arkusz II: Bełki pastwisko, Dawna Osada Rydzyn, Długołąka pole, Folwark Tyczyn, Jeziorko łąka, Kąty pole, Kolano pole, Ku Ligocie pole, Nad Łąkami pole, Osada Strzelca, Pod Bełkami pole, Pod Borem łąka, Przy Trakcie pole, Przy Wsi pastwisko, Pustkowie, Wieś Tyczyn, Za Kopcem pole, Za Sadem pole, Za Wsią pole.
Źródło: AGAD w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 402_0_0_271-2_0001, 402_0_0_271-2_0002.

Poleszyn Średni vel Niewólka (1876)

 


Tytuł: PLAN wsi POLESZYNA ŚREDNIEGO czyli NIEWÓLKI Lit. A, B, W Gubernii Petrokowskiej Powiecie Łaskim położonej
Rok: 1876  
Język: Polski
Autor: Kwiryn Pilecki, jeometra klassy IIej.  
Toponimy: Folwark Niewólka, Niwa Pilarska pole, Pod Lipką pole, Rudonek pastwisko.
Źródło: AGAD w Warszawie. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, sygn. 412_0_0_665-6_0001. 

sobota, 9 października 2021

Glinno (1848)


Tytuł: Plan Zbiorowy Majoratu GLINNO w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonego.
Rok: 1848
Język: Polski
Autor: brak danych.
Toponimy: Białe Ługi łąka, Bostkowa, Brzyzie łąka, Czartorye pole, Dąbek łąka, Dembina pole, Doliny, Folwarczek pole, Glinno, Laskowa Góra pole, Lisie Jamy łąka, Małaczka pole, Młynarka pole, Podlaski pole, Popielec łąka, Rybakowa Ługa łąka, Starkowiec łąka, Stawki pole, Szyia? pole, Warta [rzeka], Wydmuch pole, Wydzyn pole, Zakrzewie pole, Zmyślonka pastwisko.
Źródło: AP Łódź. Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 609/142.

Ner (1876)

 


Tytuł: PLAN POMIAROWY DÓBR NER w Gubernii Kaliskiej Powiecie Łęczyckim położonych. (2 arkusze)
Rok: 1876
Język: Polski
Autor: Ottomar Wolle, starszy jeometra rządowy przysięgły klassy 2giej (sporządził na zasadzie planu z 1853 roku przez jeometrę Fr. Frösowitte zdziałanego).
Toponimy: Brzozowiec pastwisko, Folwark Ner, Glinianki pole, Kąty łąka, Leszcze pastwisko, Milawy pastwisko, Nowinki pastwisko, Pod Zawadą pole, Stawek łąka.
Źródło: AGAD w Warszawie. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, sygn. 412_0_0_664-8_0001, 412_0_0_664-8_0002.

piątek, 8 października 2021

Jelno (1847)

 

Tytuł: PLAN folwarku JELNO do dóbr KALINOWA w Powiecie Łaskim Gubernii Piotrkowskiej położonych.
Rok: 1847
Język: Polski
Autor: Józef Kozłowski, jeometra rządowy i przysięgły (zaświadczył zgodność z gruntem po wniesieniu zmian zaszłych na gruncie jeometra przysięgły klassy 2iej Franciszek Tomczyński).
Toponimy: Bór las, Cegielnia, Folw. Jelno, Gorzuchy pole, Krucica pole, Trojaki pole.
Źródło: AGAD w Warszawie. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, sygn. 412_0_0_647-21_0001.

Pruszków (1873)

Tytuł: PLAN Wsi (przekreślone wpisano: dóbr) PRUSZKÓWA W Gubernii Petrokowskiej Powiecie Łaskim położonej.
Rok: 1873
Język: Polski
Autor: Kwiryn Pilecki, jeometra patentowany Królestwa Polskiego.
Toponimy: Błota łąka, Brzezinka? las, Folwark Pruszków, Karczma (w Pruszkowie), Olszyna łąka, Pomieszkanie Leśne.
Źródło: AGAD w Warszawie. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, sygn. 412_0_0_672-12_0001.

czwartek, 7 października 2021

Sarnów (1886?) 

Tytuł: Plan Dóbr SARNÓW położonych w Gubernii Piotrkowsk[iej]. (3 arkusze)
Rok: 1886?
Język: Polski
Autor: Leonard Piaszczyński, jeometra przysięgły kl. 2iej (skopiował z planu jeometry Kozłowskiego z 1870 roku po wniesieniu gruntów oddanych włościanom za serwituty).  
Toponimy: arkusz 1: Biały Ług pastwisko łąkowe, Dąbrowa pole, Folwark Przyborow, Kopdajna pastwisko łąkowe, Niwy pole.
arkusz 2: Folwark Sarnów, Glinianki pole, Kopanina pastwisko łąkowe, Łąki łąka, Łęg łąka, Młyn (w Sarnowie), Piec Wapienny pole, Poręby pole, Rzeka Widawka, Stara Cegielnia pole, Tarki pole, U Dębu pole.
arkusz 3: Gocki pastwisko łąkowe, Mrowiniec pole.
Źródło: AGAD w Warszawie. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, sygn. 412_0_0_677-12_0001, 412_0_0_677-12_0002, 412_0_0_677-12_0003.