czwartek, 15 kwietnia 2021

Kiełczygłów (1907)

 


Tytuł: плaнь части зeмeль принадлежашчихь кь имениiю кэлчиглoвь калишской губeрнiй вeлюнскаго уезда гмины кeлчиглoвь.
Rok: 1907
Język: Rosyjski
Autor: Józef Hornawski.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Wieluń, sygn. 824/419a

Krobanów (1905)


Tytuł: ODRYS POMIARU osady CEGIELNIA KROBANÓW guberni Kaliskiej, powiatu Sieradzkiego.
Rok: 1905
Język: Polski
Autor: Bronisław Bukowiński, geometra przysięgły (zrysował z pierworysu pomiaru jeometry kl: 2ej R. Micińskiego z roku 1874).
Toponimy:-.
Źródło: Dar od osoby prywatnej.

Kolonia Kliczków Wielki (1902)

Tytuł: Плань земель поступившихь вь собственность крестьянь колонии  Кличковь-Велкии, Калисской губернии сиерадскаго уезда гмины Бржеэьно.(4 arkusze)
Rok: 1902
Język: Rosyjski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz.
Toponimy:Arkusz 1: Kolonia Kliczków Wielki.
Arkusz 2: Kolonia Gęsina.
Arkusz 3: Gęsina, Kolonia Gęsina, Kolonia Kocia Góra, Kolonia Marków Las.
Arkusz 4: Suche Chuby.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/199 (arkusz 2), 201 (arkusz 1), 202 (arkusz 3), 203 (arkusz 4).

środa, 14 kwietnia 2021

Zadzim (1823)

Tytuł: MAPPA Folwarku i Wsi Zadzimia iako schedę Iwszą Maiętności Zadzimia stanowić maiących, w Powiecie Szadkowskim, w Obwodzie Sieradzkim w Woiewodztwie Kaliskim położonych.
Rys Oddzielny Łąki z przyległemi Borami Niwką i Pastwiskiem w Krzewinie Młynisko Zwaney do Schedy Iey Zadzimia Należącey, która Znayduie się na Territorium Woli Zaleskiey także do schedy pierw Zadzim.
Rok: 1823
Język: Polski
Autor: Olęndzki, jeometra.
Toponimy: Adamki, Brzustowa, Chrust do Pietrach, Ciekęciski bór, Ku Niedźwiadny i Grabinie pole, Ku Pietrachom pole, Ku Woli Flaszc[zynej] pole, Ku Woli Zaleski pole, Mleczki, Młynisko łąka (oddzielna sekcja), Niedźwiadna, Niedźwiadne bór, Osina bór, Pod Brzustowe pole, Pod Osine pole, Popuwka, Przydany, Pysk lub Grabina bór, Sipińskie bór, Stare Glinianki, Stęporowiec, Wieś Zadzim, Wrzoski.
Źródło: AGAD w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 402_0_0_305-27_0001.

wtorek, 13 kwietnia 2021

Monice (1796)

 


Tytuł: Verzeichnung der Grundfluchen der Koenigl. Vogtei Momice Im Sieradzshen Creise des Peterkauschen Camer Departements belegen.
Rok: 1796
Język: Niemiecki
Autor: Zille, conducteur.
Toponimy:-.
Źródło: AGAD w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 402_0_0_289-9_0001.

Monice (1796?)

 

 

Tytuł: Verzeichnung der Gründe von der Voigtey Momice Im Sieradzen Creise.
Rok: 1796? (brak danych)
Język: Niemiecki
Autor: Zille, kopiował.
Toponimy:-.
Źródło: AGAD w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 402_0_0_285-18_0001.

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Gajewniki (1810)

 


Tytuł: MAPPA Wsi Allodialney GAJEWNIK Dziedziczney niegdy J. W. Stanisława Walewskiego Kasztelana Spicimirskiego a teraz W. Bogumiła Walewskiego Czesnika Szad.
Rok: 1810
Język: Polski
Autor: Maxymilian Kołaczewski, jeometra przysięgły Księstwa Warszawskiego (delineowana w 1806 z nakazu Prześw. Trybunału Kaliskiego do do detaxacji przekopiowana w 1810 r.).
Toponimy: Dębina las, Grabina las, Grądzik las, Koziołek las, Kraszencin x2, Łączyska las, Poręby las, Sak las, Siemow las, Toboły las, Węgliska las, Żary las.
Źródło: AGAD w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 402_0_0_153-23_0001.