niedziela, 20 stycznia 2019

Łubna Jarosłaj (1891)


Tytuł: Plan części osady młynarskiej, osady karczmarskiej oddzielonej od dóbr Łubna Jarosłaj w Gubernii Kaliskiej, Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1891
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, jeometra przysięgły kl: 2ej
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/1838

Chabierów (1929)


Tytuł: Plan gruntów obszaru scalonego CHABIERÓW składających się z części gruntów wsi Chabierów, części gruntów kolonji Chociszew i gruntów części rozparcelowanego majątku Chabierów na uzupełnienie karłowatych gospodarstw w gminie Staw, powiecie Kaliskim, województwie Łódzkiem położonych.
Rok: 1929.
Język: Polski
Autor: Jan Milewski, mierniczy Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie.
Toponimy: Wygon.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/1550

Chabierów (bez daty)


Tytuł: Szkic gruntów części majątku Chabierów w gm. Staw, pow. Kaliskim, wojew. Łódzkiem położonych.
Rok: -.
Język: Polski
Autor: -.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/1233

Chabierów (1945)


Tytuł: Szkic podziału majątku CHABIERÓW położonego w gminie Staw powiecie Kaliskim województwie Poznańskim. 
Rok: 1945
Język: Polski
Autor: Jerzy Kopras(?), mierniczy (Podziału dokonano na mocy Dekretu P. K. W. N. z dnia 6 września 1944 zgodnie z uchwałą Gminnej Komisji Reformy Rolnej z dnia 7 kwietnia 1945).
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/1228

Garbów (1945)


Tytuł: Szkic podziału majątku GARBÓW położonego w gminie Staw powiecie Kaliskim województwie Poznańskim. 
Rok: 1945
Język: Polski
Autor: Jerzy Kopras(?), mierniczy (Podziału dokonano na mocy Dekretu P. K. W. N. z dnia 6 września 1944 zgodnie z uchwałą Gminnej Komisji Reformy Rolnej z dnia 9 kwietnia 1945).
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/1259

Poświętna Górka Wiechutki (1856)


Tytuł: Mappa miejsca spornego między dobrami Poświętna Górka a dobrami Wiechutki.
Rok: 1856
Język: Polski
Autor: S. Krajkowski, geometra rządowy (skopiował z pomiaru na gruncie sporządzonego w 1843 roku przez geometrę rządowego Tomasza Borzęckiego).
Toponimy: Babina, Karczma [do Bogumiłowa], Karczma Żegliny [do Wiechutek], Stara Rzeka.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/1810

Wiatrak Dusznicki Małków (1888)


Tytuł: Plan granic osady młynarskiej Wiatrak Dusznicki oddzielonej od dóbr Małków w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonej.
Rok: 1888
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, jeometra przysięgły kl. 2ej.(zrysował w kwietniu 1888 roku).
Toponimy: Karczma, Rzeka Warta
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/1841