środa, 31 października 2018

Grabina Rożdżalska Rożdżały (1927)


Tytuł: Plan gruntów rozparcelowanej części majątku prywatnego Rozdżały pod nazwą Grabina Rozdżalska w gm. Zadzim pow. Sieradzkim województwie Łódzkiem położonego
Rok: 1927
Język: Polski
Autor: Antoni Jan Skowroński, mierniczy przysięgły
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/258

Dzięcioły Łubna Jarosłaj (1912)


Tytuł: Plan przestrzeni pod nazwą Dzięcioły wydzielonej z dóbr Łubna Jarosłaj w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych 
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły (przerysował z pierworysu własnego pomiaru w miesiącu lipcu 1912 roku)
Toponimy: Dzięcioły.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/188

Dąbrowa Wielka (1924)


Tytuł: Odrys rozparcelowanej części gruntów majątku prywatnego Dąbrowa Wielka w gminie Barczew, pow. Sieradzkim, województwie Łódzkiem położonego.
Rok: 1924
Język: Polski
Autor: Jerzy Hennig, geometra przysięgły kl. II-iej (sporządził z pierworysu własnego pomiaru dokonanego w tymże roku)
Toponimy: Harówna, Pod Błaszczykiem, Rzeczka Żeglina.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/190

Kobylniki (1842)


Tytuł: Plan Wsi Kobylniki w Ekonomii Uniejow Powiecie Kaliskim Gubernii Kaliskiej położonej
Rok: 1842
Język: Polski
Autor: Adamowicz (zrysował z pierworysu Jeometry Morawskiego z roku 1837)
Toponimy:Błojec, Czarny Rów, Dawikierz, Dąbki, Dębowa, Doły Bronoskie, Kliny, Siedlisko, Szarnów, Weśrednica, Wielkiepole, Wierzbie, Wieś Kobylniki.
Źródło: AGAD w Warszawie. Zbiór kartograficzny, sygn. 402_205-1_0001.

Franciszków Biskupice Kowale (1907)


Tytuł: Odrys z pierworysu pomiaru kolonii Franciszków wydzielonej z dóbr Biskupice i Kowale w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonej 
Rok: 1907
Język: Polski
Autor: Stanisław Mystkowski, jeometra przysięgły kl: 2ej (zrysował w roku 1907 z pierowrysu własnego pomiaru z roku 1906)
Toponimy: Jochim, Rzeka Warta.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/196

Górka Klonowska (1921)Tytuł: Odrys pomiaru gruntów majątku rządowego Górka-Klonowska w powiecie Sieradzkim gminie Klonowej położonego (sekcja I i II)
Rok: 1921
Język: Polski
Autor: Antoni Nawrotek, geometra O.U.Z. w Kaliszu
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/350

Wróblew (1908)


Tytuł: Plan części rozparcelowanych dóbr Wróblew w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1908
Język: Polski
Autor: (podpis nieczytelny), jeometra prywatny (przerysował w 1908 roku z planu Włodzimierza Dymitrowicza z 1891 roku)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/303

poniedziałek, 29 października 2018

Szadek (1824)


Tytuł: Plan Miasta Powiatowego Szadek w Obwodzie Sieradzkim w Gubernii Kaliskiej 
Rok: 1824
Język: Polski
Autor: Wilhelm Bergemann, jeometra
Toponimy: Fara, Nowy Rynek, Reitschule, Rynek, Smętarz, Stajnie Wojskowe, Starostwo, Staw.
Ponadto na mapie występują nazwy ulic: Ogrodowa, Wodna, Ulica Bobownia, Ulica Dolna, Ulica Fabryczna, Ulica Gacka, Ulica Kościelna, Ulica Piotrkowska, Ulica Senatorska, Ulica Sieradzka, Ulica Warszawska, Ulica Wijdawska(?), Ulica Wilamoska, 
Źródło: AGAD w Warszawie. Zbiór kartograficzny, sygn. 402_323-26

Historyczne mapy regionu sieradzkiego:
Opis Jakuba Jurka.
Nazwa: Plan Miasta Powiatowego Szadek w Obwodzie Sieradzkim w Gubernii Kaliskiej
Data: 1824 r.
Autor: Wilhelm Bergemann, jeometra
Skala: („podziałka normalna”)
Zespół, sygnatura: AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 323-26.
Opis: Prezentowany jest plan pomiarowy miasta Szadek, który powstał w tym samym okresie, co plan pomiarowy Sieradza z 1823 r. W przeciwieństwie do sieradzkiego planu, na planie szadkowskim nie ma numerów parceli w mieście. Widać jednak podział na parcele oraz wszystkie zabudowania, które zostały oznaczone kolorami niebieskim, szarym i prawdopodobnie dwoma odcieniami czerwieni. Kolory nie są jednak wyjaśnione na planie. 
Szadek opuszczało kilka dróg, podpisanych na planie: droga do Łęczycy, droga do Lutomierska i Pabianic, droga do Prusinowic, droga do Warty, droga z Sieradza, droga do Łasku, droga do Wilamowa. Z kolei wewnątrz miasta oznaczono ulice: Bobownia, Wilamowska, Warszawska, Piotrkowska, Kościelna, Widawska, Dolna, Ogrodowa, Wodna, Senatorska, Sieradzka, Gacka. Oznaczono też Nowy Rynek, Rynek, Farę, stajnie wojskowe i rajtszul, Starostwo, Folwark Rządowy Szadek oraz cmentarz, na którym stał kościół. Przez miasto przepływała rzeczka Pichna (niewymieniona z nazwy), na której znajdował się staw oraz dwa młyny. Jeden młyn widoczne jest na innym, mniejszym cieku wodnym w mieście. Oprócz dużego stawu na Pichnie, było jeszcze kilka mniejszych na terenie miasta i starostwa Na północy stały z kolei dwa wiatraki.
Na planie nie oznaczono granic z sąsiednimi miejscowościami, przez co należy sądzić, że nie przedstawia on całego terenu podlegającego władzom miasta.
Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Sucha (1842)


Tytuł: Mappa Pomiaru szczegółowego gruntów włościańskich Wsi dziedzicznej Suchy 
Rok: 1842
Język: Polski
Autor: Podpis nie czytelny, jeometra (pomierzył i zrysował w miesiącu czerwcu 1842 roku)
Toponimy: Chmielnik, Działy, Folwark Wsi Suchy, Głębokie Smugi, Nowiny, Owsiska, Rzeka Warta, Wieś Sucha, Zagrody.
Źródło: AGAD w Warszawie. Zbiór kartograficzny, sygnatura 164 - 8.

Historyczne mapy regionu sieradzkiego:
Opis Jakuba Jurka.
Nazwa: Mappa pomiaru szczegółowego gruntów włościańskich Wsi dziedzicznej Suchy
Data: 1842 r.
Autor: J. Bagniewski, geometra
Skala: 50 prętów na 1 cal dziesiętny miary nowopolskiej
Zespół, sygnatura: AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 164-8.
Opis: Prezentowana mapa ukazuje część Suchej, która wchodziła w skład większych dóbr, obejmujących też Mnichów i do 1836 r. Woźniki, a należących od 1837 r. do Wincentego Nieniewskiego. Część ta to ziemie włościańskie, nie wchodzące w skład folwarku, który został tylko schematycznie ukazany na planie jako „Folwark wsi Suchy”. Plan jest kolorowy, nie posiada jednak legendy. Domyślać się można, że na żółto oznaczono ziemię orną, na czarno budynki, na zielono zagrody chłopskie, na niebiesko wody, a na jasnozielono być może łąki lub pastwiska.
Plan ma charakter pomiarowy, widoczne są więc oznaczone numerami i literami działki. Dodatkowo opisują przedstawiony teren toponimy: „Głębokie Smugi”, „Chmielnik”, „Owsiska”, „Działy”, „Nowiny” i „Zagrody”. Na zachodzie ukazane są fragmenty rzeki Warty i jej starorzeczy. 
Przedstawione tereny sąsiadowały z gruntami folwarcznymi Suchej, ze wsią Mnichów, wspólnym pastwiskiem Suchej, Mnichowa i Dzigorzewa, łąkami wsi Dzierlin i wsią Grądy.
Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Jarocice Niechmirów (1912)


Tytuł: Plan osady młynarskiej Jarocice wydzielonej z dóbr Niechmirów w Guberni Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły (zrysował z pomiaru przez siebie wykonanego i wyznaczył na gruncie działki sprzedane włościanom w mcu marcu 1912 roku).
Toponimy: Rzeka Warta.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/280

Józefów (1892)


Tytuł: Plan Pomiarowy Folwarku Józefów w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonego
Rok: 1892
Język: Polski
Autor: Bronisław Bukowiński, geometra przysięgły klassy IIej (skopiował z planu sporządzonego w 1891 roku przez jeometrę klassy II Ottomara Wolle).
Toponimy: Dziadkowa Górka, Dziana Olsza, Fituch, Folwark Józefów, Grobelne, Pod Myją.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/293

Sadykierz Monice (1907)


Tytuł: Plan łąki wydzielonej z przestrzeni Sadykierz odłączonej od dóbr Monice w Gubernii Kaliskiej, Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1907
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, jeometra przysięgły.
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/243

Grzymaczew Włocin (1912)


Tytuł: Odrys pomiaru osady Nr 1 Grzymaczew część lit D. i Włocin lit; D. w powiecie Sieradzkim, guberni Kaliskiej
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Stanisław Mystkowski, geometra przysięgły (skopiował w 1912 roku z planu geometry przysięgłego B. Bukowińskiego z roku 1911).
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/247

Grzymaczew Włocin (1912)


Tytuł: Odrys pomiaru osady Nr 2 Grzymaczew część lit; D. i Włocin lit; D. w powiecie Sieradzkim, guberni Kaliskiej
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Stanisław Mystkowski, geometra przysięgły (skopiował w 1912 roku z planu geometry przysięgłego B. Bukowińskiego z roku 1911).
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/248

niedziela, 28 października 2018

Grzymaczew Włocin (1912)


Tytuł: Odrys pomiaru osady Nr 3 Grzymaczew część lit D. i Włocin lit; D. w powiecie Sieradzkim, guberni Kaliskiej
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Stanisław Mystkowski, geometra przysięgły (skopiował w 1912 roku z planu geometry przysięgłego B. Bukowińskiego z roku 1911).
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/249

Grzymaczew Włocin (1912)


Tytuł: Odrys pomiaru osady Nr 5 Grzymaczew część lit D. i Włocin lit; D. w powiecie Sieradzkim, guberni Kaliskiej
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Stanisław Mystkowski, geometra przysięgły (skopiował w 1912 roku z planu geometry przysięgłego B. Bukowińskiego z roku 1911).
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/251

Grzymaczew Włocin (1912)


Tytuł: Odrys pomiaru osady Nr 6 Grzymaczew część lit D. i Włocin lit; D. w powiecie Sieradzkim, guberni Kaliskiej
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Stanisław Mystkowski, geometra przysięgły (skopiował w 1912 roku z planu geometry przysięgłego B. Bukowińskiego z roku 1911).
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/252

sobota, 27 października 2018

Grzymaczew Włocin (1912)


Tytuł: Odrys pomiaru osady Nr 7 Grzymaczew część lit D. i Włocin lit; D. w powiecie Sieradzkim, guberni Kaliskiej
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Stanisław Mystkowski, geometra przysięgły (skopiował w 1912 roku z planu geometry przysięgłego B. Bukowińskiego z roku 1911).
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/253

Grzymaczew Włocin (1912)


Tytuł: Odrys pomiaru osady Nr 8 Grzymaczew część lit D. i Włocin lit; D. w powiecie Sieradzkim, guberni Kaliskiej
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Stanisław Mystkowski, geometra przysięgły (skopiował w 1912 roku z planu geometry przysięgłego B. Bukowińskiego z roku 1911).
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/254

Grzymaczew Włocin (1912)


Tytuł: Odrys pomiaru osady Nr 9 Grzymaczew część lit D. i Włocin lit; D. w powiecie Sieradzkim, guberni Kaliskiej
Rok: 1912
Język: Polski
Autor: Stanisław Mystkowski, geometra przysięgły (skopiował w 1912 roku z planu geometry przysięgłego B. Bukowińskiego z roku 1911).
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/255

piątek, 26 października 2018

Izabela (1892)


Tytuł: Plan Folwarku Izabella w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonego
Rok: 1892
Język: Polski
Autor: Bronisław Bukowiński, geometra klassy IIej (skopiował z planu sporządzonego w 1891 roku przez jeometre klassy II Ottomara Wolle).
Toponimy: Buczek, Folwark Izabela.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/270

Gronówek (1934)


Tytuł: Szkic folwarku Gronówek lit. A. w gm. Majaczewice pow Sieradzkim województwie Łódzkiem położonego
Rok: 1934
Język: Polski
Autor: Emiljan Sperzyński, mierniczy przysięgły.
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/261

Małków Cielecki (1926)


Tytuł: Plan rozparcelowanej części gruntów majątku prywatnego Małków-Cielecki w gminie Bartochów, pow. Sieradzkim, województwie Łódzkiem położonego.
Rok:1926 
Język: Polski
Autor: Jerzy Hennig, geometra przysięgły (sporządził w roku 1926 z pierworysu własnego pomiaru dokonanego w roku 1925-ym)
Toponimy: Rzeka Warta.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/264

czwartek, 25 października 2018

Gronówek (1928)


Tytuł: Plan podziału na cztery części folwarku Gronówek w pow. Sieradzkim, wojew. Łódzkiem, położonego.
Rok:1928 
Język: Polski
Autor: Zygmunt Łączkowski, mierniczy przysięgły.
Toponimy: Cegielnia, Szkółka.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/203

Gronów Kolonia (1931)


Tytuł: Plan działki będącej w posiadaniu Józefa i Marjanny Kuźnik w kolonii Gronów gminie Majaczewice Powiatu Sieradzkiego
Rok: 1931
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, mierniczy przysięgły.
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/244

Gronów Kolonia (1930)


Tytuł: Plan działki będącej w posiadaniu Józefa i Marjanny Kuźnik w kolonii Gronów gminie Majaczewice Powiatu Sieradzkiego
Rok: 1930
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, mierniczy przysięgły.
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/244

wtorek, 23 października 2018

Dąbrowa Wielka (1877)


Tytuł: Plan gruntow wydzielonych z folwarku dóbr Dąbrowa Wielka w Guberni Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1877
Język: Polski
Autor: Kazimierz Podziemski, jeometra przysięgły (wykonał w roku 1877 na planie i na gruncie)
Toponimy: Folwark Dąbrowa Wielka.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/167

Ustków (bez daty)


Tytuł: - (Dobra Ustków)
Rok: -
Język: Polski
Autor: -
Toponimy: Cegielnia, Gaj x2, Gromowna, Ignacew, Kępina, Maliniec, Moczydła, Olszyna, Pod Dębiną, Pod Wrześnią, Smug, Studzienna, Suchydół, Trzciniec, Tumidaj, Wiatrak, Wielkidół, Września.
Źródło: AP w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich, sygnatura: 1004/PL.gr.KST 2736

Rożdżały (1924)


Tytuł: Szkic pierworysu gruntów wydzielonych z majątku Rożdżały i na mocy orzeczenia Okr. Kom. Ziem. w Piotrkowie z dn. 27 stycznia 1927 roku oddanych wzamian za serwituty na własność wsi Rożdżały w gminie Zadzim, pow. Sieradzkim województwie Łódzkiem 
położonej 
Rok: 1924
Język: Polski
Autor: Jerzy Hennig, geometra przysięgły
Toponimy: Grabina, Poręby
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/609

Filipole Stolec (1913)


Tytuł: Plan Folwarku Filipole należącego do dóbr Stolec projektowanego do sprzedaży w gubernii Kaliskiej, powiecie Sieradzkim położonego
Rok: 1913
Język: Polski
Autor: Zygmunt Łączkowski, geometra przysięgły (wykonał w 1913 roku na zasadzie własnego pomiaru z tegoż roku)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/197

Dębowice Polesie Podłęskie (1907)


Tytuł: Plan przestrzeni wydzielonej w celu sprzedaży z dóbr Polesie Podłęzkie w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych obejmującej 65 mórg 68 prętów miary nowopolskiej
Rok: 1907
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, jeometra przysięgły (zrysował w 1907 roku)
Toponimy: Kolonia Dębowice.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/186

Chodaki Kolonia (1926)


Tytuł: Częściowy wyciąg z planu gruntów rozparcelowanej części majątku prywatnego Chodaki pod nazwą Kolonja Chodaki w gm. Wierzchy pow. Sieradzkim województwie Łódzkiem położonych
Rok: 1926
Język: Polski
Autor: Antoni Jan Skowroński, mierniczy przysięgły (dokonał pomiaru na gruncie w 1926 roku i plan sporządził według południka magnesowego w tym roku)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/150

poniedziałek, 22 października 2018

Chodaki Kolonia (1926)


Tytuł: Częściowy wyciąg z planu gruntów rozparcelowanej części majątku prywanego Chodaki pod nazwą Kolonia Chodaki w gm. Wierzchy pow. Sieradzkim województwie Łódzkiem położonych
Rok: 1926
Język: Polski
Autor: Antoni Jan Skowroński, mierniczy przysięgły (dokonał pomiaru na gruncie w 1926 roku i plan sporządził według południka magnesowego w tym roku)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/149

Chojne (1923)


Tytuł: Plan części lasu wydzielonego z dóbr Chojne w Starostwie Sieradzkiem położonych
Rok: 1923 
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły (przerysował w maju 1923 roku z planu gospodarstwa leśnego Dóbr Chojne wykonanego w 1920 roku przez technika leśnego)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/147

Checwoda (1938)


Tytuł: Szkic gruntów projektowanych do parcelacji z folwarku Hecwoda w gminie Gruszczyce Powiatu Sieradzkiego
Rok: 1938
Język: Polski
Autor: Tadeusz Wołoszyński, mierniczy przysięgły.(?)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/146

niedziela, 21 października 2018

Emilianów Gruszczyce (1909)


Tytuł: Odrys pomiaru dóbr Emiljanów powiatu Sieradzkiego guberni Kaliskiej wydzielonych z dóbr Gruszczyce
Rok: 1909
Język: Polski
Autor: B. Bukowiński, geometra przysięgły (po odgraniczeniu na gruncie z pierworysu własnego z roku 1891, zrysował w 1909 roku)
Toponimy: Folwark Emiljanów.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/194

Boczki (1917)


Tytuł: Plan osady młynarskiej Boczki wydzielonej z dóbr Boczki i Kobyla Chmielowa w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1917
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły (przerysował z własnego pierworysu z roku 1917)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/102

Boczki (1917)


Tytuł: Plan Osady Młynarskiej wraz z przyległościami wydzielonemi z dóbr Boczki w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1917
Język: Polski
Autor: Kotliński, geometra (zdjął z gruntu i obrachował w kwietniu 1917)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/102

sobota, 20 października 2018

Kamionacz (1923)


Tytuł: Plan przestrzeni leśnych w dobrach Kamionacz w Starostwie Sieradzkiem położonych
Rok: 1923
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły (przerysował z planu wykonanego w 1912 roku przez geometrę Stanisława Mystkowskiego)
Toponimy: Miedzno, Narożnik, Nowiny, Włyń
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/413

Boczki (bez daty)


Tytuł: Plan majątku Boczki (arkusz II)
Rok:-.
Język: Polski
Autor:-.
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/446

Dzierzązna (1880)


Tytuł:Plan gruntów włościańskich kolonii Dzierżązna w Kaliskiej Gubernii, Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1880
Język: Polski
Autor: Lucjan Ziółkowski, jeometra patentowany przysięgły kl. IIej.
Toponimy: Karczma x2, Kuźnia, Szkoła, Wiatrak
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/404

piątek, 19 października 2018

Brzeźno Bronisławów (1927)


Tytuł: Odrys przestrzeni projektowanej do zwolnienia od odpowiedzialności za pożyczkę Tow: Kred: z osady Nr. 2 wydzielonej z dóbr Brzeźno-Bronisławów w Starostwie Sieradzkiem
Rok: 1927
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/87

Brzeźnio Bronisławów (1909)


Tytuł: Odrys pierworysu pomiaru Osady Nr 1 wydzielonej z dóbr Brzeźnio-Bronisławów w gubernii Kaliskiej powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1909
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, jeometra przysięgły
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/85

Wola Będkowska (1927)


Tytuł: Plan gruntów rozparcelowanego majątku prywatnego Wola Będkowska lit. B w gminie Barczew, powiecie Sieradzkim województwie Łódzkiem położonego.
Rok: 1927
Język: Polski
Autor: Jerzy Hennig, mierniczy przysięgły.
Toponimy: Kontrewers, Niebiosa, Pod Świerkami.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/65

Bujnów (1889)


Tytuł: Odrys pomiaru dóbr Bujnów w gubernii Kaliskiej, powiecie Sieradzkim położonych 
Rok: 1889
Język: Polski
Autor: B. Bukowiński, geometra przysięgły kl: 2 (zrysował z planu sporządzonego w 1873 roku przez geometrę kl: 2 K. Podziemskiego)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/54

Bartochów (1899)


Tytuł: Plan Folwarku Bartochow w Guberni Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonego
Rok: 1899
Język: Polski
Autor: Kazimierz Podziemski, jeometra przysięgły klassy 2giej (po rozkolonizowaniu dóbr w roku 1899 zrysował na zasadzie planu z roku 1888-go)
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/53

czwartek, 18 października 2018

Pasternik Monice (1907)


Tytuł: Odrys pierworysu pomiaru łąki Pasternik oddzielonej od dóbr Monice w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych
Rok: 1907
Język: Polski
Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, jeometra przysięgły (przerysował z własnego pierworysu z kwietnia 1891 roku).
Toponimy: Pasternik, Zamek.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/48

Broszki (1930)


Tytuł: Plan działu, opatrzonego Nr 1 i Nr 2 należącego do Wilhelma Zajpolda w kolonji Broszki nr 3 w gminie Złoczew, powiecie Sieradzkim województwie Łódzkiem położonego
Rok: 1930
Język: Polski
Autor: Jerzy Hennig, mierniczy przysięgły.
Toponimy: -.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/40