środa, 9 października 2019

Burdynówka (1909)


Tytuł: Плань земель поступившихь вь собственность крестьянь селения Бурдыновекь Калисской губернии сиерадскаго уезда гмины Злочевь. - Plan gruntów przekazanych na własność włościanom ze wsi Burdynówka Kaliskiej Gubernii Powiatu Sieradzkiego Gminy Złoczew. 
Rok: 1909
Język: Rosyjski 
Autor: Konstanty Walewski.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/646.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza