sobota, 12 października 2019

Wandalin (1874)


Tytuł: Плань земель поступившихь вь собственность крестьянь селения Вандалинь гмины Злочевь сиерадскаго уезда Калисской губернии. - Plan gruntów przekazanych na własność włościanom ze wsi Wandalin Gminy Złoczew Powiatu Sieradzkiego Kaliskiej Gubernii. 
Rok: 1874
Język: Rosyjski 
Autor: Walenty Leonard Dąbrowski.
Toponimy:-.
Źródło: AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 736/671.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza